Neuvottelukunta

Olkkolan koulun neuvottelukunta 2014-2017


Varsinaiset jäsenet:

Eveliina Paasonen                                      eveliina.paasonen@hotmail.com
Timo Hämäläinen                                       timo.hamalainen@esshp.fi
Reeta Miller-Mustonen                               reetamillermustonen@gmail.com
Hanna-Kaisa Pylkkänen, asiantuntijajäsen hanna-kaisa.pylkkanen@mikkeli.fi
Leena Tiusanen, opettajien edustaja           leena.tiusanen@edu.mikkeli.fi
Maija Hokkanen, henkilökunnan edustaja


Neuvottelukunnan tehtävänä on :

-toimia yhteistyölinkkinä työelämään tai tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot
-toimia koulun ja kodin välisenä yhteistyön edistäjinä ja osallitua koulun kehittämistyöhön
-antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja tai tehdä esityksiä

 

Suuri kiitos 2011-2014 neuvottelukunnan jäsenille upeasta yhteistyöstä!

Kokousmuistiot 2011 alkaen